LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807

LV资深粉 LV男包 2022-05-23 565 0

M45864 M45807


S LOCK SLING 手袋


颜色

荧光黄、老花


¥17,500


此新款 S Lock Sling 手袋配有以路易威登传统硬箱锁扣为灵感的磁吸锁扣,可确保个人物品安全无虞。Monogram Macassar 帆布配有创意黑色金属锁扣,荧光黄色调点缀其上。坚固的硬箱风格手柄与可调节肩带皆饰有 LV 标识,提供多种背携选择。

详细特征

21 x 15 x 4 厘米

(长度 x 高 x 宽)

Monogram Macassar 涂层帆布

Epi 皮革饰边与内衬

哑光黑金属饰件

皮质手柄处饰有 V 字缝线与压纹标识

S 形磁吸锁扣

大号前袋

拉链内袋

内贴袋

肩带:不可拆卸,可调节

包带半长:33.0 厘米

包带半长可调至:58.0 厘米

手柄:单手柄

.  


.  

荧光黄色细节图如下

.  

.  


LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第1张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第2张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第3张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第4张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第5张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第6张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第7张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第8张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第9张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第10张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第11张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第12张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第13张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第14张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第15张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第16张图片

.  

.  

老花细节图如下  

.  

.  


LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第17张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第18张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第19张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第20张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第21张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第22张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第23张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第24张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第25张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第26张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第27张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第28张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第29张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第30张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第31张图片LV/路易威登 2021新款男女士 S Lock sling单肩翻盖斜挎包胸包腰包 黑色和蓝色 M45864 M45807-第32张图片


评论