LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707

LV资深粉 lv女包 2022-07-04 479 0

M45707  

PAPILLON BB 手袋  

Papillon BB 手袋选取描绘 Monogram 渐变印花的 Monogram Empreinte 皮革,以袖珍尺寸再现经典 Papillon 手袋轮廓。可拆卸提花肩带传递运动气息,可拆卸圆形零钱袋再添趣味一笔。  

详细特征  

20 x 10 x 10 厘米  

(长度 x 高 x 宽)  

压纹粒面牛皮  

牛皮饰边  

超细纤维内衬  

金属件  

可拆卸圆形零钱袋  

肩带配有 D 形环  

内贴袋  

肩带:可拆卸,可调节  

包带半长:35.0 厘米  

包带半长可调至:54.0 厘米  

手柄:单手柄  

LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第1张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第2张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第3张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第4张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第5张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第6张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第7张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第8张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第9张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第10张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第11张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第12张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第13张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第14张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第15张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第16张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第17张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第18张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第19张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第20张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第21张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第22张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第23张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第24张图片LV/路易威登PAPILLON BB渐变老花二合一手提单肩圆筒包单肩斜挎包女士 腮红粉色 M45707-第25张图片  


评论